Nog Steeds Hypo

Hoe dierlijk schildklierhormoon in te nemen

Dierlijk schildklierhormoon dient, evenals Euthyrox en andere merken levothyroxine, op nuchtere maag ingenomen te worden. Na het innemen dient 20-30 minuten niets gegeten te worden, zodat de absorbtie van het hormoon niet door voedsel beinvloed kan worden. De gehele dagelijkse dosis kan in één keer ‘s morgens worden ingenomen. Maar om zoveel mogelijk de natuur na te bootsen (die T3 vrijmaakt gedurende de gehele dag en niet in één keer) kan de dosis verdeeld worden in twee inneemmomenten: de helft, of iets meer dan de helft ‘s, morgens en de rest ‘s middags. De tweede dosis dient minstens 2 uur na de lunch te worden ingenomen. Ook na de tweede dosis dient men 20-30 minuten te wachten met eten. Wie lijdt aan bijnier uitputting kan het beste de dagelijkse dosis in twee keer innemen.

Dierlijk schildklierhormoon merken Armour en Erfa kunnen sublinguaal ingenomen worden. Dat betekent onder de tong. Eerst de pil fijnkauwen en daarna met de tong onder de tong wrijven zodat het poeder opgenomen wordt. Het voordeel van sublinguaal innemen is dat op deze manier het hormoon direct in de bloedbaan komt en de patient voor de absorbtie niet afhankelijk is van het maagdarmkanaal (welke bij veel Hashimoto patienten niet optimaal is).

Alle schildklierhormonen dienen op minstens 4 uur afstand van voedingssupplementen en ijzerpreparaten ingenomen te worden, omdat ijzer de absorbtie negatief beinvloedt. Goede ijzerwaarden zijn zeer belangrijk voor een goede werking van het schildklierhormoon, maar er moet goed opgelet worden met het tijdstip van innemen.

N.B: voor wijzigingen in wijze van innemen door te voeren dient de patient altijd met de behandelend arts te overleggen.

Secured By miniOrange