Nog Steeds Hypo

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een aandoening die pijn veroorzaakt in spieren en gewrichten. Andere symptomen zijn vermoeidheid, slaapproblemen, geheugenproblemen en stemmingswisselingen. 

 Fibromyalgia pijnpunten (tender points)

foto fibromyalgia
In 1995 publiceerde de Amerikaanse chiropractor John Lowe (die helaas is overleden, een enorm verlies voor schildklierpatienten wereldwijd) een onderzoek dat niet werd geaccepteerd door andere artsen die fibromyalgie behandelden. Zij verwierpen zijn onderzoek omdat het geen blind onderzoek betrof. Dokter Lowe (in Amerika is een chiropractor erkend als arts, omdat de opleiding even zwaar is) publiceerde het onderzoek om te delen wat hij in zijn praktijk had ontdekt: namelijk dat fibromyalgie patienten genazen wanneer hij hen van levothyroxine behandeling (zoals Euthyrox, Eltroxin en Thyrax) over liet stappen naar dierlijk schildklierhormoon behandeling of behandeling met 
alleen T3 hormoon. Voor het onderzoek werd een patiente gevolgd door 3 specalisten. Dokter Lowe observeerde de symptomen en de pijnpunten (tender points) met een algometer, een fysiotherapeut beoordeelde de werking van de spieren, gewrichten, pezen, ligamenten en zenuwen en een psychiater beoordeelde de depressie aan de hand van een Zung depressietest. De patiente was voorheen met levothyroxine (zoals Euthyrox, Thyrax en Eltroxin) behandeld en daarna met dierlijk schildklierhormoon, maar geen van beide behandelingen had de fibromyalgie genezen. Zij genas onder behandeling van dokter Lowe met behandeling met alleen T3 hormoon. Dokter Lowe toonde met zijn onderzoek aan wat hij had ontdekt in zijn praktijk: veel fibromyalgie patienten leidden aan centrale hypothyreoïdie (=secundaire en tertiaire hypothyreoïdie) die niet behandeld, of onderbehandeld werd, omdat de standaard schildkliertest niet alle stoornissen van de schildklier aan het licht bracht. Helaas is dit nog steeds actueel en hoe langer patienten aan fibromyalgia leiden, hoe moeilijker de behandeling wordt. Dokter Lowe was ervan overtuigd dat artsen niet alleen op de bloedwaarden moesten vertrouwen, maar dat ze de patienten goed moesten observeren en goed naar hen luisteren. Hij vond het niet juist dat artsen tegen patienten zeiden dat hun schildklier in orde was terwijl je de huid van hun gezicht zag vallen van droogheid. Dr. Lowe onderzocht en behandelde veel fibromyalgie patienten en zodoende kwam hij erachter dat veel fibromyalgie patienten in feite lijdden aan een schildklier stoornis (deze observering wordt bevestigd door een recent onderzoek) en dat de standaard schildkliertest voor hen nutteloos was.

Dokter Lowe heeft meer dan 15 jaar onderzoek gedaan naar fibromyalgie, waarbij hij soms gebruik maakte van een behandeling die hij ‘Metabolic Rehabilitation’ (stofwisselingsherstel) noemde. Uit zijn archieven maakte hij het volgende op:

  • 44% had stoornissen aan hypofyse en hypothalamus en had daardoor duidelijke symptomen van centrale hypothyreoïdie. Door deze stoornissen produceerde de schildklier de verkeerde hoeveelheid schildklierhormoon.
  • 12% had een stoornis aan de schildklier zelf en vertoonde daardoor symptomen van primaire hypothyreoïdie
  • 44% had als resultaat ‘normaal’ bij standaard schildkliertests, maar vertoonde alle symptomen en tekenen van hypothyreoïdie

Dokter Lowe leidde uit zijn archief af dat 56% van zijn fibromyalgie patienten met bloedwaarden buiten de referentiewaarden van de TSH test (zij met centrale en primaire hypothyreoïdie) niet genas wanneer hij met alleen T4 hormoon (zoals Euthyrox, Eltroxin en Thyrax) behandelde. Echter 91% van deze groep patienten genas wanneer hij hen behandelde met dierlijk schildklierhormoon of een combinatie van synthetische T3 en T4 in dermate hoge doses dat de TSH waarde veel lager was dan andere artsen normaal gesproken acceptabel zouden vinden.  

Van de 44% van de fibromyalgie patienten met normale bloedwaarden die tekenen en symptomen van hypothyreoïdie vertoonden:

  • genas 75% met behandeling met alleen T3 hormoon en ‘Metabolic Rehabilitation’ oftewel stofwisselingsherstel (aërobe oefeningen en behandeling van de trigger points, etc). Dokter Lowe kwam tot de conclusie dat deze patienten met normale TSH waarde aan schildklierhormoonresistentieleidden
  • genas de overige 25% van deze groep patienten met geen enkele behandeling. Dokter Lowe kwam tot de conclusie dat de schijnbare schildkliersymptomen en tekenen bij deze patienten in werkelijkheid veroorzaakt werden door andere fysieke processen welke niet direct aan hypothyreoïdie verbonden waren

Samenvattend was dokter Lowe in staat om bij 85% van zijn fibromyalgie patienten de symptomen dermate te verlichten dat zij niet meer binnen de (ACR) criteria voor fibromyalgie classificatie vielen.

In 2000 verrichte de Amerikaanse arts Jacob Teitelbaum een dubbelblind onderzoek naar behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie waarbij bij 38 patienten een echte behandeling kregen en 33 een placebo behandeling. In de echt behandelde groep werd aan 18 patienten levothyroxine (alleen T4 hormoon zoals Euthyrox, Eltroxin en Thyrax) voorgeschreven en aan 15 patienten Armour Thyroid (dierlijk schildklierhormoon). De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de schildklier een grote rol speelt bij de behandeling van fibromyalgie, M.E. en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS):

teitelbaum grafiek excel als plaatje
*er zijn patienten uit het programma gestapt wegens ziekte in de familie, drukte of omdat ze vonden dat ze teveel pillen moesten slikken.

Aan alle 38 patienten van de echt behandelde groep werden ook multivitaminen voorgeschreven, hetgeen bevestigt dat er ook sprake is van voedingsstof tekorten.  

Onderzoek van dokter Lowe http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J425v02n02_04?journalCode=wzcb20#.U9QoJledvSYInterview met wijlen dokter Lowe over de schildklierzorg (Engels) http://www.youtube.com/watch?v=KjFjrPcNB5o
Wijlen dokter Lowe over de schildklierzorg  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/26/dr-john-lowe-on-thyroid-disease-part-1.aspx
Site van de wijlen dokter Lowe http://www.thyroidscience.com/cases/lowe.9.6.10/lowe.t3.fms.9.6.10.htm
Amerikaans artikel http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/steps-authentic-happiness-positive-psychology/2013/nov/11/fibromyalgia-indisputable-proof-claims-uk-research/
Thyroid UK http://www.thyroiduk.org.uk/tuk/related_conditions/fibromylagia.html
Recent onderzoek http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24435355
Onderzoek van dokter Jacob Teitelbaum http://www.endfatigue.com/resources/Effective-Treatment-Of-Severe-Chronic-Fatigue-States.html
Recent onderzoek dat aantoont dat fibromyalgia bestaat en niet ‘tussen de oren zit’. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23691965

Secured By miniOrange